Ogród Biblijny

Ogród biblijny

w Woli Wereszczyńskiej

     Trwają prace nad utworzeniem ogrodu biblijnego w Woli Wereszczyńskiej. Mamy akceptację Rady Parafialnej i potrzebną zgodę ks. Biskupa Kazimierza. Wykonany został projekt roboczy. Zostało złożone podanie do Urzędu Gminy w Urszulinie, aby uzyskać pozwolenie na takie zagospodarowanie terenu. 

 

 

 

Motto:

„Usłyszałem o Panie, Twoje orędzie,

zobaczyłem o Panie Twoje dzieło” (Ha 3,2)

 

 

Plan koncepcyjny ogrodu: