Krąg Biblijny

Spotkania Kręgu biblijnego odbywają się

w piątki o godz. 18.00

na sali parafialnej

 

Dotychczasowe tematy spotkań w ramach kręgu biblijnego:

List do Rzymian

Historia króla Dawida

Apokalipsa św. Jana

Kazanie na Górze z Ewangelii wg św. Mateusza

 Księga Izajasza

 

Obecnie czytamy Dzieje Apostolskie

18 listopada 2022 r. godz. 18.00 Rozdział 18,23 nn

Trzecia wyprawa misyjna św. Pawła